asertywność

  • asertywność

    Jak budować zdrowe relacje międzyludzkie i radzić sobie ze stresem

    Komunikacja interpersonalna Słuchaj aktywnie i daj wyraz zainteresowaniu drugą osobą. Budowanie zdrowych relacji międzyludzkich zaczyna się od umiejętności słuchania. Praktykuj aktywne słuchanie, które polega na skupieniu uwagi na drugiej osobie, bez przerywania i oceniania. Daj jej wyraz zainteresowania poprzez zadawanie…